Disclaimer

Disclaimer

All4benefit is de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot deze internetsite en de daarop vermelde informatie en getoonde afbeeldingen, tenzijn anders vermeld. Gebruik van vermelde informatie en getoonde afbeeldingen is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van All4benefit niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid

All4benefit besteedt aan het samenstellen van deze internetsite veel aandacht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website en de informatie die daarin is opgenomen. Dat geldt ook voor de schade door virussen en onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op of via een website waarnaar verwezen wordt.

 

Privacy statement

All4benefit respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Beschermingsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker versterkte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. All4benefit houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieke samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via het contactformulier.